Artikler

Bæredygtige boliger

Bæredygtige boliger er noget som fylder meget i klimadebatten i disse år. En bæredygtig bolig bliver defineret på om det er gjort en række forskellige tiltag for at skåne miljøet. Du kan gøre din bolig mere bæredygtig ved at spare på energien, vores ressourcer og vælge miljøvenlige materialer med lang levetid. Det kan du læse meget mere om her. 

Hvad er en bæredygtig bolig?

At en bolig er bæredygtig betyder, at der er taget hensyn til bygningens virkning på miljøet. Miljøhensynet i boligen kan gælde i tre faser:

  • Under opførelse
  • Ved brug og vedligeholdelse
  • Ved nedrivning, genanvendelse og bortskaffelse.

En bæredygtig bolig er karakteriseret ved at:

  • Være bygget af materialer med lavt klimaaftryk og lang levetid 
  • Materialerne og produkterne er miljøvenlige og ikke indeholder uønskede kemikalier. 
  • Være bygget af genanvendelige materialer og produkter, der kan vedligeholdes og til sidst genanvendes på ny. 
  • Have et reduceret energi- og ressourceforbrug 
  • Have en prioritering af alternative opvarmningsmetoder som fx varmepumpe, solfanger og jordvarme. 
  • Have et fleksibelt og fremtidssikret design, der sikrer, at boligen kan tilpasses ved skiftende behov igennem livet uden større indgreb.  
  • Være økonomisk rentabel og have en anlægspris, der kan konkurrere med konventionelt byggeri. 

 

Hvorfor bygge en bæredygtig bolig?

Bygninger og specielt vores bolig er en langtidsinvesteringer. Med en forventet levetid på minimum 50-60 år, men reelt set 100 år eller mere, er dagens nybyggeri, renoveringer samt om- og tilbygninger fundamentet for den kvalitet og værdi, vores bygninger vil have mange år fremover. 

Vi ved i dag, at valg af byggematerialer har en stor påvirkning på bygningens samlede CO2-udledning og klimapåvirkning. Alle byggematerialer og produkter, har under selve produktionen afsat et klimaaftryk. Dette klimaaftryk kaldes den indlejrede energi og medregnes i dag for at vurdere om et nybygget hus eller fx efterisolering af et hus, samlet set er klimavenligt.  

Fra 2023 bliver der indført nye regler i bygningsreglementet, der stiller krav til byggeriets klimaaftryk. Kravene kommer til at betyde, at der ved nybyggeri og ombygninger, der kræver byggetilladelser, skal vedlægges en LCA-beregning, også kaldet en livscyklusvurdering, der dokumenterer byggeriets klimaaftryk og CO2-udledning pr. m2 pr. år. 

Bygningens samlede CO2-udledning afhænger bl.a. af hvilke materialer huset er bygget af, og hvor meget energi der kræves for at opvarme og vedligeholde boligen. Op mod 40 procent af Danmarks samlede energiforbrug går til opvarmning og belysning i bygninger. Når du sparer på energiforbruget, sparer du på dit CO2-udslip. 

Hvis du synes dette er meget interessant, så kan du læse resten af den oprindelig artikel her 

Dele af teksten og enkelte billeder er lånt på bolius.dk