Hybridkonstruktioner

Hybridkonstruktioner

Som det ligger i navnet, så handler hybridkonstruktioner om at sammensætte de bedst egnede materialer til det enkelte byggeprojekt.

Vi ved, at et helt træbaseret byggeri kan reducerer klimabelastningen med op til over 60 procent. MEN det er vigtigt for os at forstå, at bæredygtigt byggeri ikke nødvendigvis handler om 100 % træbyggeri.  Vi skal gerne tænke på byggeri som hybridkonstruktioner, hvor vi for alvor skal træffe gode valg om fremtidigt, solidt og bæredygtigt byggeri.

Med den viden som vi har omkring bæredygtig byggeri i den danske byggebranche, så ved vi nu, at vi skal anvende meget mere træ i konstruktionerne. Det gælder også isoleringsmaterialet. Det er dog altid vigtigt hele tiden at have for øje, at alle materialevalg skal gennemtænkes, så de udnyttes bedst muligt. Det handler i bund og grund om at udnytte og anvende materialerne dér, hvor de er bedst.

 

Eksempel

Hvis vi kigger på beton, så er det klart stærkest i et fundament, da træ normalt vil rådne. Så her dur træ ikke.

Hybridkonstruktioner bør derfor være omdrejningspunktet for byggebranchens målsætning om at bygge mere Holdbart og mere bæredygtigt. Her kommer vi ikke uden om træ, og i særlig grad CLT som det alternative valg, der for alvor kan måle sig med traditionelle materialer. Men vi skal også stadigvæk bruge træskellet vægge, modul-kasetter, stål og beton, der hvor det giver mening.

Vores byggeverden skal ikke være sort og hvid eller enten eller. Vi skal forene de forskellige byggematerialer i en større skala.

Vil du gerne læse mere om et storslået hybrid byggeri, så læs her

Hybridkonstruktioner viden om holdbar

Læs også om….

CLT viden om holdbar
LVL - viden om holdbar og einrum
Baubuche viden om holdbar og einrum