Lydisolering

Grundlæggende om lydisolering 

 

Planlæg lydisolering korrekt

Ønsket om fred og ro i egen lejlighed og i eget hus, stiger støt, fordi baggrundsstøjen på arbejdet og i fritiden er konstant stigende. Væggenes og lofternes evne til uigennemtrængelighed af lyd, fra naboerne og internt i familien ses i stigende grad som et værdifuldt aktiv.

Ønsket om ro, tryghed og anonymitet, men også ønsket om at kunne være højlydt uden at risikere slagsmål med naboerne, opnås gennem god akustikplanlægning i nybyggeri og gennem akustisk renovering i eksisterende bygninger.

Folk virker til at være mere følsomme over for støj for tiden. Alene i Tyskland, klager omkring 40 % af den voksne befolkning over støj fra deres naboer. Det er næsten 10 % mere end for bare 10 år siden. 

Derhjemme vil vi bare gerne være alene og være os selv. – En forudsætning for dette er en velplanlagt og forbedret konstruktionsmæssig støjbeskyttelse i bygningerne.

De vigtigste parametre der definerer lydkravene er angivet som:

·         luftlydsisolationen (Rw)

·         trinlydniveauet (Lw).

I BR18 er angivet alle de gældende grænseværdier for dem i forhold til de 4 lydklasser.

For at opnå den mest optimale lydisolering i et rum, skal luftlydsisolationen Rw være størst muligt og trinlydniveauet Lw mindst mulig.

Kompleksiteten af ​​”lydisolering i konstruktioner” i forhold til teori, test, konstruktionstype og krav er enorm og stiller planlæggeren over for udfordringer, som ofte kræver inddragelse af en bygningsakustiker.

Wolf Bavaria har specialiseret sig indenfor dette område i mange år. Med PhoneStar lydisolering tilbydes et innovativt og miljøvenligt byggemateriale, hvormed akustiske problemer i let-byggeri kan løses effektivt, nemt og billigt.

Med PhoneStar lydisolering kan der konstrueres særligt slanke letvægt-konstruktioner – enten som træskellet eller som CLT-vægge- og gulvkonstruktioner, der endda kan leve op til de højeste krav.

Planlægningsmappen tilbyder praktiske, forståelige, og nemme at implementere, overkommelige løsninger til planlæggere, bygherre, den lille bygmester og entreprenøren.

Planlægningsmappe er baseret på en bred vifte af målinger, både i ”testbænken” og på byggepladser, samt mange års erfaring. Både individuelle komponenter og hele konstruktioner er blev evalueret før tilblivelsen af dette omfattende opslagsværk.

Erfaringen der er opbygget, har resulteret i ti forskellige gulvkonstruktioner med PhoneStar lydisoleringsplader, som alle er arrangeret efter deres indbygningshøjde.

De ti konstruktioner er akustisk vurderet ift. betonlofter og fire forskellige typer trælofter. Der findes derfor i alt 50 gulvkonstruktionsprincipper for luft- og trinlydsisolering.

Til forstærkning af CLT massive vægge, skillevægge og lofter af træ og metal er der tilsvarende vist 8 forskellige konstruktionsprincipper med akustiske vurderinger.

 

Lyd – værd at kende og fysiske parametre

Lyd består af vibrationer, der opfører sig forskelligt i forskellige materialer. 
De to vigtigste fysiske parametre for lyd er: 

  • Frekvensen, målt i svingninger pr. sekund (Hz)
  • Lydstyrken (lydtryk, lydniveau), målt i decibel (dB)

Lydstyrke i bolig

Frekvens og volumen

På billedet ovenfor er lydstyrken (X akse) plottet mod frekvensen. (Y-akse) 
Mennesker hører fra 16 – 20.000 Hz.

Når man taler, varierer frekvensen mellem 200 og 8.000 Hz med et lydniveau på 30 – 70 dB. 
Musik i hovedtelefoner er lovligt begrænset til 80 dB i EU.

Høretærskel

Den mørkeblå kurve vise at vi hører forskellige frekvenser forskelligt og vi opfatter eksempelvis kun lave frekvenser fra 80 dB, i styrke, mens vi hører ekstremt godt ved omkring 3.000 Hz. (Den blå kurve ligger lavt i dB, altså styrke)

Smertegrænse

Smertetærsklen, gul linje, er omkring 120 dB på tværs af alle frekvenser.

Lydisolering

Rent fysisk svarer en lydisolering på 6 dB til en halvering af lydniveauet, men mennesker opfatter 10 dB forskel som en halvering eller fordobling.

En 15 mm PhoneStar lydisoleringsplade isolerer den luftbårne lyd, (hvid kurve) godt over alle frekvenser. I området af ​​den bedste menneskelige hørelse, isolerer PhoneStar særligt godt ved omkring 40-45 dB. Under hensyntagen til de forskellige hørefornemmelser imellem alle mennesker, beregnes en enkelt værdi, det vægtede lydreduktionsindeks, for en komponent ved hjælp af en standardiseret procedure iht. EU Normer.

 • Rw for luftbåren støj
 • Ln,w for stødstøj

Det luftbårne lydisoleringsindeks for 15 mm Wolf PhoneStar lydisolering, målt og evalueret i laboratoriet, er Rw=36 dB og trinlydsreduktionen på et betonloft med 15 mm PhoneStar og laminat gulv som toplag er ΔLw = 22 dB.

For at få en bedre fornemmelse for lydniveauer er her nogle eksempler:

Lydgiver Lydstyrke i dB Følelse Indvirkning på sundhed
Fuldstændig ro 0 Rolig  
Bladre i tidsskrift 20 Knapt hørbar Beroligende
Boligområde uden larm 40 Moderat støj  
Middelhøj radio 50 Forstyrrende Koncentrationsforstyrrende
Bil fra 10 meters afstand 60 Irriterende  
Høj samtale indenfor 1m. 70 Belastende  
Kraftig trafik 80 Generende Indflydelse på mave, tarm og kredsløb
Høretelefoner > 80 Afhængig af humør 😉 EU grænse på 80
Arbejdsmæssig støj ³ 80 Kraftigt larmende Krav om høreværn
Lastbil 90 Kraftigt larmende  
Bilhorn 100 Forskrækkende  
Boremaskine 110 Grænseoverskridende Smertegrænse
Propelfly 120 Uudholdelig i længere tid Mulighed for varig hørskade
Niethammer 130 Smertefyldt  
Jetfly 140 Meget smertefyldt Varige høreskader

Tabel: Lydstyrke fra typiske lydkilder i decibel (dB)

Jo længere udsættelse for støj, jo større er risikoen for sundhedsskader.

I byggebranchen bliver lydisolering i stigende grad anerkendt som en kvalitetsegenskab. Viden om samspillet mellem lyd og byggematerialer hjælper med at planlægge en bygning korrekt.

Materiale Densitet / massefylde (kg/m3) Udbredelseshastighed (m/s)
Gummi 900 – 1.200 50
Luft v. 20 grader C 0 344
Vand 1.000 1.500
Teglsten / murværk 700 – 2.400 3.600
Beton 2.300 – 2.500 3.700
Træ, parallelt med fibrerne 300 – 900 3.500-5.700
Stål / Metal 7.850 5.000
Glas 2.400 – 2.600 5.000-6.000

 

Lydtyper og deres isolering

Isoleringssnit med PhoneStar Wolf - Holdbar byggeløsningLuftbåren støj og stødstøj (strukturbåren støj) er lovreguleret i forhold til støjisoleringsevne i bygninger. 

Gangstøjen, refleksionen af ​​trinene i et rum, samt lydabsorptionen for at forbedre rumakustikken er af underordnet betydning og er generelt ikke reguleret.

De tre grundlæggende principper for optimal lydisolering.

 • Jo mere masse/densitet et materiale har, jo mindre stift det er
 • Jo flere lag det har = jo bedre isolerer det for lyden. 
 • Løs masse isolerer også bedre end fast masse. Derfor er sand en ideel lydisolator. De gamle bygmestre brugte sand, grus og ler-indskud  i de gamle trælofter, for at skabe lydisolering.

 

De grundlæggende funktions princip Hvad er PhoneStar
Masse/densitet     Sand som en løs masse 
Stivhed Sandwichpanel af bølgepap
Flere lag Flere bølger med kvartssand

Optimer trinlydsisoleringen

For at optimere fodfaldslydisoleringen bør gulvet bygges op fra blødt til hårdt .

En blød beskyttende fleece, eller endnu bedre, en blød træfiberplade lægges ovenpå et akustisk dårligt træ-dæk med trægulvbrædder. 
Oven på dette lægges et eller bedre to lag PhoneStar lydisoleringsplader og derefter et afsluttende gulv såsom klikparket eller lignende.

En enorm isolering mod slag- og luftbåren lyd kan allerede opnås med denne enkle konstruktion.

Betonlofter isolerer generelt bedre mod lyd end trælofter, fordi de har en højere rumvægt. 

 • Gamle eksisterende betondæk kan dog have dårligere luft- og trinlydsisolering end moderne træ-dæk. 

I gamle træ-dæk blev bla. sand brugt til lydisolering, da sand er en fremragende lydisolator. 

 • En hammeren, der rammer beton, træ eller sand, giver et hørbart bevis på forskellen.

PhoneStar lydisolering med Wolf og Holdbar

Med PhoneStar på gulvet afkobles hver belægning nemt og effektivt fra bygningens primære konstruktion. 

Kantisoleringsstrimler anbefales til PhoneStar. 

PhoneStar plader, har en meget høj trykstyrke, og er velegnede som afretninglag. Konstruktionshøjder reduceres tilsvarende.

Yderligere afkobling af væggene fra gulvet reducerer sekundære lydbaner.

Her skrues PhoneStar paneler direkte på træ-skelettet og afsluttes med gipsplader, til vægbeklædning. 
Hvis gipsvæggen ikke er opsat på det ufærdige gulv, men ovenpå PhoneStar plader lagt på gulvet, resulterer dette i en meget god afkobling af væggene fra gulvet.

I CLT-konstruktioner isoleres luftbåren lydtransmission gennem væggen, effektivt ved at påføre et lag PhoneStar på den massive væg og derefter dække den med gipsplader, som igen afkobles fra gulvet.

 

Casestudie – luftbåren støj og isolering

Lydniveauforskel lydisolering holdbarEksempel grafik

Luftbåren lyd overføres gennem luften, fra rum til rum gennem vægge og lofter eller gulve.

Luftbåren lydisolering

Lydisolering mod den luftbårne støj fra en komponent bestemmes i laboratoriet. 

Lydisoleringen måles ved hjælp af en tredje oktav filteranalyse fra 50 til 5000 Hz og reduceres til en værdi, den såkaldte ”vurderede enkeltværdi” ved hjælp af en standardiseret EN procedure.

Ved at tilføje specielle markeringer og indekser differentieres lydreduktionsindekset R alt efter, om lyden udelukkende transmitteres gennem den testede komponent eller via sideveje, såkaldte flanketransmissioner.

Betydning:

Luftbåren støj
R  

Laboratorielydreduktionsindeks, frekvensafhængig

R’  

Bygningslydreduktionsindeks, frekvensafhængig

Rw  

vægtet enkeltværdi af laboratorielydreduktionsindekset

R’w  

Evalueret enkeltværdi af bygningslydreduktionsindekset

R’w,R  

Beregnet vægtet enkeltværdi af byggelydsreduktionsindekset

Rw,P  

evalueret testbænkværdi til bestemmelse

Rw,R  

vægtet beregningsværdi for verifikationsmetoden (Rw,r=Rw,P-2 dB)

ΔRw  

vurderet forbedring i luftbåren lydisolering

To parametre er vigtige for vurderingen af ​​en luftlydsisoleringsforanstaltning.

Det evaluerede laboratorielydreduktionsindeks Rw måler den luftbårne lydisolering af en komponent i laboratoriet og giver information om isoleringspotentialet.  Jo højere værdi, jo bedre er luftlydisoleringen.

Det menneskelige øre opfatter som før nævnt en lydniveauforskel på 10 dB som en fordobling eller halvering af lyden. – 15 mm Wolf lydisoleringsplade blev målt i laboratoriet med Rw = 36 dB.

 • Byggelydreduktionsindekset R’w inkluderer flankerende transmission via sekundære lydbaner. 
  Målingen udføres i laboratoriet eller i færdige bygninger.
Forbedring af den luftbårne lydisolering

Lydisoleringsevnen øges ved at forbedre lydisoleringen af ​​et gulv, en væg eller et loft. Forskellen i luftbåren lydisolering før og efter opgradering skyldes:

Luftbåren støjforbedring ΔRw

= Rw (før) – Rw (efter)

Jo bedre luftlydisolering af en væg eller et gulv er, jo mindre ekstra isolering skal der tilføjes.
Jo dårligere en væg eller et gulv er, jo større er virkningen af ​​en lyddæmpende foranstaltning.
    
Et konkret eksempel
Se casestudie – Slaglyd og dens isolering, trælofter, systemtype HHU 1.6: (HHU = lukket trægulv).

Før:

Et lukket træloft med en startværdi for luftlydisolering på R’w,R = 46 dB.

Opgradering:

Med den kun 49 mm høje konstruktion ”BHG 1.6” (19 mm blød træfiber, 2 lag PhoneStar TRI) bliver det oprindelige loft opgraderet. 
Slutbelægning gulvoverflade) er frit valgbare og skal tillægges byggehøjden.

Efter:

Den luftbårne lydisolering af udgangsloftet er forbedret fra R’w,R = 46 dB til R’w,R = 55 dB. Den luftbårne lydisolering er således forbedret med ΔRw,R = 9 dB. Dette svarer nogenlunde til en oplevet fordobling af den luftbårne lydisolering ift. det oprindelige loft.
 

Casestudie – Slaglyd og dens isolering

Slaglyd og dens isolering - viden om holdbar byggeprojekterStødstøj eller ’strukturbåren støj’ er forårsaget af vibrationer i faste emner såsom gulve og vægge.

Denne slaglyd udsendes for eksempel via gulvet som luftbåren lyd ind i rummet nedenunder. 
Trinlydniveauet L måles i modtagerummet og er en absolut værdi. Jo højere trinlyd L, jo dårligere trinlydsisolering af gulvet kompagnon.

Måling af trinlyd

Anslagslyden i målingsforsøg genereres med en standard ”hammermaskine” i senderummet, som simulerer fodtrin på gulvet.

Lydmålingen udføres derefter i modtagerummet nedenfor.

Trinlydsisolering

For at bestemme trinlydsisoleringen foretages 2 målinger. Den første måling er baseret på det indledende dæk uden yderligere lydisolering. 
Slagstøjen i modtagerummet måles afhængigt af frekvensen (100-5000 Hz).

Ud fra disse data beregnes den vægtede stødlyd L’n,w,R” af det indledende loft som en enkelt værdi, analogt med luftbåren støj.

Den anden måling finder sted efter gulvkonstruktionen er monteret, f.eks. med PhoneStar lydisoleringsplader og en afsluttende belægning.

Betydning:

 

Stødlyd
Ln  

 

Standard trindlydsniveau uden flanketransmission, frekvensafhængig

L’n  

 

Standard trindlydsniveau med flanketransmission, frekvensafhængig

Ln, w  

Evalueret standard trindlydsniveau, enkelt værdi, uafhængig af frekvens

L’n,w  

Nominel standard trinlydsniveau med flanketransmission

L’n,w,R  

 

Beregnet vægtet standard trinlydsniveau med flanketransmission

ΔLn,w,R  

beregnet forbedring af det nominelle standardtrinlydniveau

Før

Trinlydniveauet for udgangsmåling er L´n,w,R=75 dB.

Forstærkning

En 19 mm blød træfiberplade, (type HWF) monteres først på det indledende loft (princip – blødt efter hårdt).
To lag PhoneStar TRI, hver 15 mm, lægges ”flydende” på HWF pladen.
Den ekstra tykkelse på gulvkonstruktionen, uden slutbelægning, er 49 mm.

Efter

Efterfølgende trindlydsniveau er L΄n,w,R=60 dB.
I dette tilfælde er trinlydsreduktionen ΔLw,R=15 dB med en monteringshøjde på kun 49 mm.

 

Lydisolering og den nye, europæiske DIN 4109

lydniveau - holdbar -viden om lydisoleringStøjbeskyttelsesområdet omfatter de ingeniørmæssige opgaver inden for bygnings- og rumakustik.
Fokus er her på lydteknisk planlægning, beregninger samt målinger og kontrol af luftlydsisoleringsindekset og trinlydniveauet for komponenter. 
Herudover registreres og vurderes på immissionsbeskyttelsesområdet miljøstøj fra trafik-, sports- og fritidsfaciliteter, hvis resultater danner grundlag for yderligere støjbeskyttelsestiltag.

Lydisoleringen er specificeret til luftbåren støj. Højere værdier betyder bedre luftlydisolering. 
Stødlyd er trinlydsniveauet, der genereres af en standard hammermølle, som måles i rummet nedenfor. 
Lavere værdier betyder bedre trinlydsisolering.

Beregningsmetode i henhold til DIN EN 12354-1 

Efter denne metode kan lydisoleringen mellem to rum beregnes ved hjælp af to beregningsmodeller. Den “Simplificerede model” beregner med enkelttalsværdier R’w for luftbåren støj og L’n,w for stødstøj (se nedenfor). 
I den “Detaljerede model” er beregningen frekvensafhængig. 

Forenklet model iht. DIN EN 12354-1 

Beregningsmetoden tager hensyn til den direkte lydtransmission samt alle flanketransmissioner. I en typisk væg med 4 flankerende komponenter skal der tages hensyn til i alt tretten forskellige transmissionsveje. Et separat lydreduktionsindeks kan bestemmes for hver af disse transmissionsveje. Den resulterende lydisolering R’w af en væg skyldes den “energiske” tilføjelse af de individuelle lydisoleringsdimensioner. Dette svarer i princippet til det vægtede byggestøjsreduktionsindeks.

Lydisoleringsværdier

I planlægningsmappen fra Wolf er værdierne for luftbåren og fodstøjsisolering, der er anført, enten målt eller beregnet i testinstitutter eller i specifikke objekter. Wolf Bavaria stræber altid efter at inkorporere nye resultater i fremtidige versioner af denne planlægningsmappe. Til dette formål leverer vi den seneste version af planlægningsfolderen for lydisolering på www.wolf-bavaria.com.

På grund af de sekundære lydbaners uforudsigelighed i virkelige objekter, skal de angivne værdier forstås som vejledende værdier, der kan afvige i konkrete enkelttilfælde. Vi påtager os intet ansvar for eventuelle trykfejl.  

Lydisolering - bedre lyd i boligen med byg i træ fra Holdbar

Læs også om….

CLT viden om holdbar
LVL - viden om holdbar og einrum
Baubuche viden om holdbar og einrum