Artikler

Derfor skal vi bygge mere med træ

Derfor skal vi bygge mere med træ – få flere årsager her

Træ sparer flere tons CO2

At bruge træ til de bærende konstruktioner, når der bygges nyt, giver rigtig god mening. Hvis vi skal nå målet om at reducere CO2-udledningen med 70 procent i 2030, som de nye klimamål er sat til. Træ har nemlig to fordele, når det handler om at mindske klimaaftrykket. 

Der er den fordel ved træ, at det lagrer kulstof. Hvis man bruger træ til fx byggematerialer, så forlænger man den periode, hvor kulstoffet er lagret i træet. Derved undgår man i første omgang at sende det ud i atmosfæren som CO2.

Derudover er selve produktionen af træ i langt de fleste tilfælde en meget ren produktion i forhold til at producere cement og lignende produkter. Og når træ så går ind og erstatter stål, cement eller andre CO2-intensive produkter.

En kubikmeter træ giver en gennemsnitlig CO2-besparelse på ca. 2 tons. Da 0,9 tons CO2 lagres i træet, mens vi i produktionen sparer 1,1 ton CO2 sammenlignet med produktionen af en kubikmeter konventionelle byggematerialer. Dette er ifølge beregninger fra Dansk Industri fra 2018. Endelig er træ en fornybar ressource. Dette skyldes at der kan plantes nye træer, når de gamle bliver fældet.

 

Er der træ nok?

Selvom vi alle er bange for om der er træ nok, sådan mener bl.a. Jette Bredahl Jacobsen som er medlem af Klimarådet. Vi kan sagtens bruge mere træ, end vi gør i dag. I hvert fald i 50 år har vi plantet mere og mere skov i Danmark. Ud fra et klimaperspektiv har du den fordel, at om træet står i skoven, eller om det står i en bygning, så lagrer det det samme kulstof.

At fælde træ til det formål kan faktisk være med til at sikre, at der stadig er skov, for hvis der er en efterspørgsel efter træ til byggemateriale. Så er der en økonomisk mening med at dyrke skov frem for at omlægge arealet til noget andet.

Ud fra et klimaperspektiv mener Jette Bredahl Jacobsen heller ikke at kunne se problemet i hvis man fælder mere skov og bruger dem til byggematerialer. Men man skal jo også se det i forhold til andre værdier som fx biodiversitet og friluftsmuligheder. Det er dog vigtigt, at skovens kulstoflager opretholdes, hvilket blandt andet vil sige, at der bliver plantet nye træer, når de gamle fældes.

Så længe vi sørger for, at der stadig er skov i Danmark, kan vi godt bruge mere træ til byggemateriale. Herefter handler det om at mindske spild og finde nye måder at bruge træ som byggematerialer. Udfordringen er tværtimod, at kun en lille del ender med at blive til egentlige byggematerialer. Mens en del går til spilde undervejs og dermed hurtigt omdannes til CO2

Disse elementer af massivtræ er stive og stærke og bruges i stedet for beton og stål i de bærende konstruktioner ved højere byggerier på flere etager. Siden 2000 har CLT vundet frem som byggemateriale, og der bruges oftest nåletræ. Men eksperimenter har vist, at også en blanding med nåletræ og bøg er stærk. Det giver mulighed for at udnytte både danske nåletræer og danske løvtræer til byggeelementer.

Synes du dette er spændende, så kan du læse hele artiklen på bolius

Dele af teksten og billederne er lånt fra bolius.dk