Artikler

Træ i Byggeriet: Skab resultater allerede i projekteringen

Træ i Byggeriet: Skab resultater allerede i projekteringen

Danmarks byggebranchen har sjældent haft mere travlt end nu. 43 % af bygge- og anlægsvirksomhederne og 38 % af landets byggeentreprenører fortæller at mangel på arbejdskraft er en produktionsbegrænsende faktor. Dette gør at man ofte skal træffe hurtige beslutninger og desværre er disse beslutninger som ofte ikke bæredygtige.

Pga. travlheden sker det ofte at landets rådgivere, entreprenører og bygherrer med videre, ofte og forståeligt nok bruger – build as usual-tilgangen. Det præger byggebranchen, og dermed er der også mindre tid og overskud til at tænke i nye og mere miljørigtige løsninger i projekteringsfasen af et byggeri.

Men det ændrer desværre ikke på, at der lige nu er meget mere behov for et øget fokus på projekteringen af et byggeri. Det gælder således også valget af byggematerialer. Valget af byggematerialer er nemlig meget forskellige i deres CO2-aftryk. Det har derfor afgørende betydning for byggeriets CO2-aftryk og dermed byggeriets bidrag til reduceringen af landets samlede CO2-udslip, som jævnfør klimaloven skal nedbringes med 70 % i 2030 sammenlignet med niveauet i 1990.

Hvis du synes dette var interessant, så kan du læse resten af artiklen her: dagensbyggeri.dk